AnimalsArtCaption memeComicsFactsFailsFoodFunny picsGaming/PCGIFGirlsGraphsNatureRage comicsSMS/ConversationsSportTips/LifehacksTV & MoviesWOWWTF RAW

Podmienky používania

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. Užívateľ sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Užívateľ berie na vedomie, že nesmie žiadnym spôsobom propagovať či už otvorene alebo skrytou formou: násilie a podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva a viery, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zbrane a strelivo, propagovať vojnu, alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, liekov, jedov a prekurzorov, príspevky s erotickým obsahom, pornografické príspevky (vrátane detskej pornografie) ohrozovať psychický, fyzický a morálny vývin maloletých, ako aj narúšať ich emocionálny stav a ich duševné zdravie.
 2. Prevádzkovateľ má právo zasiahnuť do profilu užívateľa, ak tento porušuje tieto všeobecné pravidlá a podmienky, resp. dobré mravy. Ak prevádzkovateľ zistí, že užívateľ umiestnil na portál videá, obrázky alebo fotografie ktoré porušujú zákony Slovenskej republiky, vyhradzuje si právo takéto videá (fotografie) okamžite, po zistení ich umiestnenia z emefka.sk odstrániť.
 3. Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti za údaje, komentáre, príspevky, obsah správ, informácie a videá (fotografie), ktoré zverejnili.
 4. Užívateľ nesmie pridávať rovnaké príspevky, aké už pridal. Ak sa takáto skutočnosť zistí, duplicitné príspevky budú vymazané. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obrázok a video, v ktorom budú počas prehrávania nápisy alebo iné formy propagandy (reklamy a iné..)
 6. Video, ktoré bude v zlej kvalite (rozštvorčekované, kockaté, zlé viditeľné, nepozerateľné) bude z emefka.sk odstránené bez upozornenia užívateľa.
 7. Prevádzkovateľ www.emefka.sk nie je zodpovedný za obsah zobrazený vo videách alebo príspevkoch. Za ten je v prvom rade zodpovedný užívateľ, ktorý video/príspevok pridal.
 8. Užívateľ nesmie poskytovať svoje prihlasovacie údaje (meno a heslo) iným osobám, je zodpovedný za akcie vykonané z jeho účtu.
 9. Užívateľ nesmie zneužívať chyby na stránkach a je povinný ich nahlásiť.
 10. Užívateľ nesmie narušovať chod webstránok.
 11. Užívateľ nesmie svojimi príspevkami propagovať detskú pornografiu - vtipy na tému sexu s maloletými (t. j. obsah týkajúci sa detí pod zákonom alebo pedomedvedíkov), odkazovanie na stránky s detskou pornografiou, fantazijné scenáre alebo scenáre s hraním rol znázorňujúce pedofíliu.
 12. Je zakázané pridávať do profilu a fotogalérie obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi SR (napr. fotografie detskej pornografie, zoofílie, nekrofílie, fotografie podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanova pod.). Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 140/1961 Zb. (trestný zákon) za uvedené konanie.
 13. Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

POUŽÍVANIE COOKIES

 1. Webová stránka používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si webová stránka ukladá na zariadení návštevníka (užívateľa) webovej stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch (užívateľoch) webovej stránky.
 2. Prevádzkovateľ používa na webovej stránke cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky a poskytovanie služieb. Sú to:
  1. Tzv. „session cookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi (užívateľovi) webovej stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní webovú stránku optimalizovať a vylepšovať.
  2. Tzv. „funkčné cookies“. Tieto umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje užívateľa webovej stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení, vkladanie príspevkov a komentárov a počítať zobrazenia a spustenia videí.
  3. Tzv. „analytické cookies“. Tieto slúžia na analýzu používania stránky a pomáhajú nám vylepšovať obsah a formu webu. Neobsahujú žiadne osobné informácie.
 3. Webová stránka povoľuje generovanie vlastných cookies niektorým externým systémom. Sú to:
  1. Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a prevádzkovateľ nemôže tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) webovú stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie webovej stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na webovej stránke. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies príslušných tretích strán.
 4. Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka (užívateľa) webovej stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka (užívateľa) webovej stránky. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie webovej stránky.
 5. Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je na www.allaboutcookies.org.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY, AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE

 1. Obsah webovej stránky je tvorený príspevkami používateľov webovej stránky.
 2. Prevádzkovateľ webovej stránky nezodpovedá za obsah pridaný používateľmi na server webovej stránky.
 3. Za pridaný obsah (videá, obrázky, text) je zodpovedný registrovaný používateľ, ktorý obsah na server pridal.
 4. Registrovaný používateľ je vlastníkom alebo držiteľom autorských, alebo iných licenčných práv k obsahu, ktorý na server nahral.
 5. Ak registrovaný používateľ nahrá obsah na server, udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú neexkluzívnu licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.
 6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť obsah, ktorý pridal registrovaný používateľ, ak nepreukáže, že je držiteľom autorských práv tohto obsahu. (Pokiaľ ste držiteľom obsahu, ku ktorému vlastníte autorské práva a ten bol pridaný na server bez vášho súhlasu, kontaktujte nás. K odstráneniu obsahu je potrebné preukázať autorské práva, a to písomne, na nižšie uvedenej emailovej adrese admin@emefka.sk).
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za psychickú ujmu, alebo inú ujmu spôsobenú používaním serveru.
 8. Je zakázané pridávať akékoľvek obrázky obsahujúce spamy alebo cudziu vodotlač.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obsah s reklamným charakterom.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez varovania odstrániť akýkoľvek komentár registrovaného člena.
 11. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať dáta, ktoré používateľ umiestňuje na server. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zničenie, stratu alebo odstránenie dát, ktoré používateľ ukladá na server.

PODMIENKY POUŽÍVANIA PODSTRÁNKY EMEFKA RAW, AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE

 1. Som starší ako 18 rokov a spĺňam štatút plnoletosti.
 2. V prípade že sa nachádzam v štáte, v ktorom je hranica plnoletosti stanovená odlišne od slovenských zákonov, potvrdzujem že splňujem všetky podmienky plnoletosti v danom štáte a že vstup na tieto stránky nie je nijako zakázaný a ani obmedzený štátom v ktorom sa nachádzam.
 3. Na stránku vstupujem dobrovoľne, sexuálny a erotický materiál ma neuráža a ani nijak nepohoršuje a použijem ho výhradne pre svoju potrebu a v súkromí.
 4. Neposkytnem sexuálne orientovaný obsah a ani neumožním prístup na stránku osobám mladším ako 18 rokov a ani iným osobám ktoré nesplňujú predchádzajúce podmienky.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú používaním portálu raw.emefka.sk.
 6. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za údaje a fotografie uvedené v profile, fotogalériách a komentároch užívateľa.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zásahu do profilu a fotogalérií užívateľov.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušenia účtu užívateľovi, ktorí poruší podmienky a pravidlá na portáli raw.emefka.sk
 9. Je zakázané pridávať do profilu a fotogalérie obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi SR (napr. fotografie detskej pornografie, zoofílie, nekrofílie, fotografie podnecujúce k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanova pod.). Užívatelia sú si vedomí svojej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 140/1961 Zb. (trestný zákon) za uvedené konanie.
 10. Je zakázané pridávať akékoľvek obrázky obsahujúce spamy alebo cudziu vodotlač.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek obrázok, na ktorom sa budú nachádzať cudzie vodotlače, nápisy alebo iné formy propagandy (reklamy a iné..)
 12. V užívateľskom profile a v diskusiách je zakázané propagovať cudzie web stránky, produkty a služby s erotickou tematikou. V prípade záujmu o reklamu alebo výmenu odkazov kontaktujte administrátora stránky.
 13. Po registrácii môže užívateľ komentovať obrázky a videá s podmienkou dodržiavania nasledujúcich pravidiel:
  - komentáre nebudú mať charakter správ, ktoré sú vulgárne, urážlivé, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, nebudú komerčného charakteru a nebudú podnecovať k páchaniu trestnej činnosti alebo porušovaniu právneho poriadku SR.
  - v prípade porušenia tohoto pravidla budete upozornený administrátorom stránky, v prípade opätovného porušenia pravidiel bude Váš profil zmazaný a prístup na stránku zakázaný
 14. Pridaním obrázku súhlasíte s pravidlami a ste zodpovední za obsah, ktorý uverejníte na stránke raw.emefka.sk.
 15. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám.
 16. Registrovaný používateľ je vlastníkom alebo držiteľom autorských, alebo iných licenčných práv k obsahu, ktorý na server nahral.
 17. Ak registrovaný používateľ nahrá obsah na server, udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú neexkluzívnu licenciu a súhlas na jeho ďalšie spracovanie, upravenie a zverejnenie.
 18. Je zakázané pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so zákonmi SR.
 19. Vykonaním registrácie prejavuje užívateľ súhlas s horeuvedenými pravidlami portálu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
TOPlist